Đông Á Group

Dự án


Chính Sách chất lượng của Đông Á
Chính Sách chất lượng của Đông Á

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội
Trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Công trình thi công ép cọc trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Dự án đường đường GTNT huyện Chương Mỹ
Dự án đường đường GTNT huyện Chương Mỹ

Cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án đường GTNT các xã thuộc huyện Chương Mỹ  

Sự kiện nổi bật

Các sự kiện nổi bật

Chính Sách chất lượng của Đông Á

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dự án đường đường GTNT huyện Chương Mỹ

Cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án đường GTNT các xã thuộc huyện Chương Mỹ

 

Trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Công trình thi công ép cọc trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội