TRƯỜNG HỌC

Đông Á Group

Sự kiện nổi bật

Các sự kiện nổi bật

Chính Sách chất lượng của Đông Á

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dự án đường đường GTNT huyện Chương Mỹ

Cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án đường GTNT các xã thuộc huyện Chương Mỹ

 

Trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Công trình thi công ép cọc trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

TRƯỜNG HỌC

Trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

Công trình thi công ép cọc trường THCS An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội